RHK Jumat, 26 Juli 2019

0
534

Kehadiran Tuhan

Imamat 26:12

Tuhan menuntut ketaatan umat-Nya sehingga diberikan-Nya berkat. Tuhan akan memberi berkat apabila mereka mentaati ketetapan dan peraturan Tuhan.

Bacaan Firman Tuhan hari ini menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat sebagai berkat terindah. Ayat 12: “Tetapi Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatKu”.  Bukti kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan umat pilihan-Nya. Ia hadir dan mengetahui benar apa yang dilakukan dan dialami umat. Mereka akan selama-lamanya menjadi umat Tuhan dan Ia menjadi Allah mereka selamanya. Ada  jaminan berkat-Nya bagi umat yang hidup taat. Betapa besar kasih Tuhan kepada umat-Nya sebab Ia bukan hanya menjanjikan berkat jasmani dan damai sejahtera, tetapi Ia juga menjanjikan berkat rohani yaitu kehadiran-Nya dalam kehidupan umat yang mentaati perintah-Nya.

Sebagai keluarga Kristen,  kita bangga sebagai keluarga Allah karena Dia terus-menerus melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita. Marilah kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan yang  senantiasa menyertai dan memelihara tugas dan pelayanan kita. Amin.

Doa:  Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu yang senantiasa  hadir dan menuntun segenap kehidupan kami. Kami ber-syukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang berlimpah kasih setia. Amin.