RHK Rabu, 24 Februari 2016

0
2215

Tidak Ada Yang Sia-sia Dan Percuma di Dalam Tuhan

Yesaya 49:4

Dalam kehidupan setiap hari ada saat-saat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sepertinya tidak ada artinya: sia-sia dan percuma. Hamba Tuhan juga pernah mengalamai hal yang demikian. Inilah pengalaman yang pahit dan menim-bulkan pergumulan. Tetapi dalam pengalaman tersebut, de-ngan cepat ia menyadari bahwa “jaminan” dan ‘upah”nya ada dalam Tuhan. Keputusan dan pengakuan atas jerih payah, diterima dari Tuhan, mungkin berupa materi atau kepuasan hati dan sukacita bekerja dan melayani. Kesadaran Hamba Tuhan ini memberi dasar yang kokoh bagi kita untuk tetap setia dalam pekerjaan dan pelayanan kita karena di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Sebab itu, nasihat rasuli yang mengatakan: “jangan jemu-jemu berbuat baik” (Gal.6:9),  merupakan nasihat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan.

Doa: Ya Tuhan, terima kasih untuk jaminan yang menguatkan dan meneguhkan. Walaupun kadang-kadang kami merasa percuma dan sia-sia dengan apa yang kami kerjakan, tetapi jaminan-Mu yang kuat kepada Hamba di masa lampau, telah menguatkan kami. Anugerahkan kepada kami kesabaran menghadapi semua tantangan agar dapat melanjutkan tugas-tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here