RHK Sabtu, 1 Oktober 2016

0
1026

Umat Kepunyaan Allah

 1 Petrus 2:9-10

            Kepada orang-orang yang percaya diberikan kedudukan istimewa menjadi: Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhanlah yang telah memilih kita sehingga kita yang dulunya bukan umat, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. ‘Dulu tidak dikasihani, tapi kini telah beroleh belas kasihan’. Inilah proklamasi Tuhan yang dikutip oleh rasul Petrus dari Hosea 2:22. Proklamasi Tuhan yang menempatkan kita menjadi satu persekutuan yang istimewa hendaknya kita pelihara.

            Hendaklah kita menghayatinya dalam kehidupan persekutuan keluarga, ketika kita bertemu dalam ibadah-ibadah, bersama-sama menghadapi masalah-masalah iman dalam jemaat, mengambil keputusan bersama untuk membangun dan memajukan persekutuan. Di sanalah kita menghayati apa arti bangsa yang terpilih dan yang kudus. Di atas semuanya kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita ketika kita mengatur pelayanan kita, bergumul menghadapi tantangan iman dan bersama membangun iman kita. Semuanya akan berlangsung dalam campur tangan Allah dalam Yesus Kristus, Kepala gereja. Kepada-Nya hormat dan sembah kita persembahkan. Ia layak menerima persembahan kita dan ucapan syukur kita dipersembahkan kepada-Nya. Karena Ialah pemilik kita dan yang memberkati kita sepanjang masa. Amin. 

Doa:  Ya Tuhan, hanya kepada-Mu segala hormat dan pujian dipersembahkan. Terimalah syukur kami atas kedudukan istimewa yang Engkau sediakan bagi kami. Kiranya nama-Mu tetap diagungkan dalam seluruh keberadaan kami, kini dan diwaktu-waktu mendatang. Terpujilah Kristus, kepala gereja dan Tuhan dunia. Amin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here