RHK Selasa, 5 Februari 2019

0
600

Bila Tiba Waktu Tuhan

Wahyu 22:10-11

Bila tiba waktu Tuhan, maka orang jahat akan melakukan kejahatan,  orang cemar akan terus berbuat cemar.   Ini  tidak berarti mereka tidak mengetahui tentang kebenaran, bahkan mereka  selalu mendengarkan apa itu kebenaran,  akan tetapi mereka telah mengeraskan hati, telah mencintai kejahatan  seperti mencintai diri sendiri  sehingga  tidak mungkin lagi untuk meninggalkannya. Bila keadaan sudah sampai pada tingkat ini, maka usaha apapun tidak akan mampu mengubahkan mereka.

Keadaan seperti ini tidak dapat dirahasiakan lagi, sebagaimana yang telah diperdengarkan malaikat Tuhan kepada rasul Yahones dalam ayat 10 “jangan memeteraikan nubuat ini” atau jangan  disembunyikan lagi kepada kalangan umum. Perkataan-perkataan ini sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang.  Peringatan yang sangat keras ini ditujukan kepada yang masih setia agar tidak menjadi ragu-ragu dan menjadi goyah dengan keyakinan mereka. Karena itu  diingatkan   “barang siapa yang  benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran”.

Sering pekerjaan pelayanan yang dilaksanakan secara giat dan tulus bukan tidak mendatangkan perubahan  yang baik,  tetapi  ada yang diharapkan berubah justru menentang  dengan  melakukan perlawanan keras. Tidak perlu menjadi kecewa, karena ada saat di mana keadaan manusia sudah seperti ini.  Tugas keluarga kristen adalah terus  mewartakan kebenaran, menguatkan kepada mereka yang masih setia untuk terus bertahan sampai akhir.  Keluarga Kristen  terpanggil untuk menjadi  benteng hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin.

Doa: Tuhan Yesus tolonglah kami untuk tetap setia melayani ketika  diterima ataupun ditolak orang. Jauhkanlah kami dari sikap kekerasan hati, dan tuntunlah kami untuk hidup dengan  kerendahan hati. Amin.